gteic AnSpideal Office Plan

Gteic AnSpideal Office Plan Book Now

€615.00 Per Month

English version below

Spás Oifige Príobháideach

Bunaigh do ghnó i gteic agus bain leas as áis chruthaitheach agus bhríomhar.
Rátaí cíosa iomaíocha agus socruithe léasaithe solúbtha ar iarratas.
*Tá coinníollacha conartha 24 mí ar a laghad i bhfeidhm do gach iarratasóir.

Praghsanna iomaíocha ar fáil ach teagmháil a dhéanamh le AnSpideal@gteic.ie nó 087 455 0351

San áireamh sa phraghas tá:

 • Spás oifige tiomnaithe lánfheistithe & le seirbhísí,
 • Rochtain Wifi ardluais,
 • Aonaid ghorlainne atá idir 16m2 agus 205m2 i méid,
 • Suas le 1000MBps nascacht líne fhosaithe,
 • Fáil ar áit ar leithligh/spás sólaistí atá fairsing agus lánfheistithe,
 • Fáil ar an áis le fáinne eochrach slán,
 • Seoladh Gnó,
 • Rochtain lascainithe ar áiseanna físchomhdhála, cruinnithe & traenála,
 • Fáil ar cheardlanna & gníomhaíochtaí,
 • Tacaíocht ghnó ó Údarás na Gaeltachta,
 • Rochtain 24/7,
 • Fáil ar sheomraí ar leithligh do chruinnithe príobháideacha,
 • Ball de phobal digiteach bríomhar agus gníomhach gteic.

English version

Private Office Spaces

Setup your business in gteic and reap the benefits of a creative and vibrant facility
Competitive rental rates and flexible leasing arrangements on application.
*Minimum 24 month contract conditions apply for all applicants.

Competitive rates available by contacting AnSpideal@gteic.ie or 087 455 0351

Price includes:

 • Dedicated fully equipped & serviced office space,
 • High-speed Wifi access,
 • Incubation units ranging in size from 16m2 to 205m2,
 • Up to 1000MBps fixed line connectivity,
 • Access to spacious and well equipped refreshment areas,
 • Secure fob access to the facility,
 • Business Address,
 • Discounted access to video conferencing, meeting & training spaces,
 • Access to workshops & activities,
 • Business support from Údarás na Gaeltachta,
 • 24/7 Access,
 • Access to breakout rooms for private meetings,
 • Membership of vibrant and active gteic digital community.
Workspace
 • 24/7 Access
 • Opening Hours (weekdays 9-5:30)
 • High-Speed Broadband
 • Lockable Desk Locker
 • Dedicated Desks
 • Dedicated Office Space
 • Fully Furnished Offices
 • Light & Heating
 • Keypad Access
 • Fob Access
 • 24 Hour CCTV Monitoring
Building
 • Disabled Facilities
 • Outside Seating
 • Major Transport Links
 • Nearby Bus Stop / Station
 • Nearby Fitness Center
 • Nearby Swimming Pool
 • Recording Studio
Facilities
 • Meeting Rooms
 • Conference Room
 • Phone Booths
 • Lounge / Break-out Area
 • Kitchen Facility
 • Barista
 • Showers
 • Parking
 • Free Parking
 • Event Space
 • Video Conferencing
Catering
 • Shared Kitchen
 • Events Space Catering
Other Services
 • Dedicated Lines & IP Addresses
Booking Details

Number of Desks

1
Check Desks Availability

Discounts:

Addons:


Total Including VAT:Thank you for your reservation.
Please proceed to the Checkout section for the payment and booking confirmation.