07th March

Ag Plé Teicneolaíocht Suaite i nDéantúsaíocht/Navigating Disruptive Tech in Manufacturing
FREE
Tickets

Ag Plé Teicneolaíocht Suaite i nDéantúsaíocht/Navigating Disruptive Tech in Manufacturing

Dáta/Date:                        7/3/2024, 11:00 am

Láthair/Location:             Gteic@Gaoth Dobhair, Páirc Ghnó Ghaoth Dobhair, Doirí Beaga, F92PT38

Bígí linn d’ócáid “Ag Plé Teicneolaíocht Suaite i nDéantúsaíocht” ina mbeidh ceannasaithe tionscail agus nuálaithe ag teacht le chéile le iniúchadh a dhéanamh ar chumhacht bunathraithe na dteicneolaíochtaí ceannródaíocha san earnáil déantúsaíochta. Tá an ócáid seo a reáchtáil ag Údarás na Gaeltachta agus ERNACT i comhair le WISAR Labs agus Data Value Hub.

Join us for “Navigating Disruptive Tech in Manufacturing”, where industry leaders and innovators converge to delve into the transformative power of cutting-edge technologies in the manufacturing sector. This event is being run by Údarás na Gaeltacht and ERNACT in conjunction with WiSAR Labs and Data Value Hub.

Clár:       11.00 – 11.05       Fáilte/Welcome

               11.25 – 11.45       Ag úsáid Cumhacht Eolaire IaaS le leas a bhaint as réitigh cliste

                                           Unleashing the power of the IaaS Directory to uptake smart solutions

                                           Leah Ryan, Project Leader at ERNACT

               11.25 – 11.45        Leas a Bhaint as Cumhacht Idirlíon na nEarraí (IoT) i nDéantúsaíocht

                                            Harnessing the Power of the Internet of Things (IoT) in Manufacturing

                                            Seán Keys, Business Development Manager at WiSAR Labs

                11.45 – 12.05       Riachtanais AI do Cheannasaí Déantúsaíochta

                                            AI Essentials for Manufacturing Leaders

                                            Conor Heffernan, Technologist at Data Value Hub

               

                 12.05 – 12.15     Q & A

                12.15 – 13.00      Sólaistí & Líonrú/Refreshments and Networking

 

Cainteoirí/Speaker Bios

Tá taithí i mbainistiú tograí Eorpacha agus i gcúram tograí ag Leah Ryan. Ta céim onóracha nGnó le Spáinnis aici chomh maith le Céim Máistreachta trí Thaighde i réimse Éiceachórais Fiontar agus Fiontraíochta ó ATU Dhún na nGall. Tá teastais i gCleachtais Taighde ag Leah agus ta caibidil leabhair foilsithe aici in irisleabhair acadúil mar ICI-Global. Tá teastais PRINCE 2 ag Leah chomh maith.

Leah Ryan has experience in project support and management of European projects. She has a first class honours degree in Business with Spanish and a Masters by Research (MBus) in the field of Enterprise & Entreprenurial Ecosystems from ATU Donegal. Leah has certificates in Research Practices and has published book chapters in recognised academic journals like IGI-Global. Additionally, Leah has PRINCE 2 certficiations.

Innealtóir Forbartha Gnó i dTairseach Teicneolaíochta WiSAR is ea Sean Keys. Tá céim BSc (Hons) aige i Ríomhaireacht Fheidhmeach ó IT Leitir Ceanainn agus chríochnaigh sé Céim Máistreachta trí Thaighde in 2020. Tá taighde a dhéanamh aige ar theicneolaíocht Blockchain agus AI i gcruthú taifid dhearbhaithe cáilíochta faoi láthair agus tá sé sa ag lorg PhD a bhaint  amach san ábhar seo faoi láthair ón ATU. 

Sean Keys is a Business Development Engineer at the WiSAR Technology Gateway. Sean holds a BSc (Hons) in Applied Computing from LYIT and completed an MSc by Research in 2020. Sean’s current research explores the use of blockchain technology and artificial intelligence in the creation of quality assurance records, and he is currently pursuing a PhD in this area at the Atlantic Technological University, Donegal. 

Tá taithí fhairsing mar theicneolaí ag Conor Heffernan ag cur cuidithe ar fáil do ghnólachtaí le AI agus Meaisínfhoghlaim  a chomhtháthú i bpróisis ghnó . Tá sé dírithe ar réitithe a fhorbairt don chustaiméir agus tá dúil mhór aige i gcruthaíocht theicniúil a comhcheangal le cumarsáid agus scileanna ceannasaíochta.   

Conor Heffernan is a seasoned technologist who specialises in helping organisations integrate AI and machine learning into business processes. With a strong focus on customer-centric solutions, he loves work which combines technical creativity, communication, and leadership skills.

 

Get Directions

Date & Time

Thursday, 07 March 2024
11:00 - 13:00 GMT

Location

Páirc Ghnó Ghaoth Dobhair, Bothair an Screabán Doirí Beaga / Gweedore Donegal Ireland F92 PT38


More Events:

Training

Demystifying #ArtificialIntelligence, what is #AI? - HYBRID EVENT

27 Feb 2024

The session will include speakers, breakout time and practical use cases

FREE

Book Now

Enterprise

Information and Networking Event

27 Feb 2024

Are you a Startup or SME looking to fill your sales pipeline in 2024?

FREE

Book Now

Community

Connected Hubs - Online Meetup for Hub Teams

28 Feb 2024

Join our fortnightly online meet-up for news, insights, knowledge share and networking

FREE

Book Now

Training

Automating Customer Service with AI Chatbots

28 Feb 2024

Our fifth workshop in our innovate with AI series, this weeks focus is automating customer service with AI chatbots.

€20.00

Book Now