27th April

Imeacht Líonraithe Moil Ghaeltachta Mhaigh Eo

by Gteic@Béal An Mhuirthead
Gteic @ Béal An Mhuirthead

FREE

Ar Lá Taispeántais 2023, cuirfidh líonra na Connected Hubs éagsúlacht dochreidte agus éagsúlacht réigiúnach líonra na mol náisiúnta ar taispeáint agus díreofar ar chur chun cinn a dhéanamh ar an bhfáth gur áiteanna iontacha iad a mol agus a gceantar le haghaidh infheistíochta, fiontair atá dírithe ar nuálaíocht agus cianoibrithe. Tá an lá oscailte seo ar siúl chun tacú le feachtas náisiúnta an Rialtais an Chianobair a chur chun cinn.

Mar chuid d'obair an Chláir Digiteach AEC tá ár mol gteic Bhéal an Mhuirthead ag comhordú THAISPEÁNTAIS líonraithe mol Ghaeltacht Mhaigh Eo a leagann béim ar sé mhol nasctha agus ar na buntáistí a bhaineann le do ghnó a bhogadh chuig a gceantar.

Mar sin, má tá tú:

  • Féachaint le tionchar a imirt ar an treocht i measc fiontar atá dírithe ar nuálaíocht chun cianobair a éascú.
  • Ag iarraidh sábháil ar thaisteal go ceantracha uirbeacha mhóra trí oifig satailíte a chur in áirithe ar leac an dorais.
  • Gníomhaire eastáit tráchtála atá ag fáil fiosruithe méadaithe ó ghnólachtaí atá ag iarraidh bogadh amach go dtí áiteanna tuaithe.
  • Meantóir gnó, comhairleoir cuideachta nó gairmí forbartha fiontair.
  • Duine atá taréis bogadh go dtí an cheantar nó cianoibrí atá ag obair ón mbaile agus tá tú ag iarraidh eolais ar na seirbhisí atá ar fáil i do mhol áitiúil.

Más é 'TÁ' do fhreagra ar aon cheann de na ceisteanna seo -beidh ár seisiún líonraithe/Lá TAISPEÁNTAIS suimiúil duit.

Cuirfear tús leis an ócáid le Ceardlann Díolacháin do bhainisteoirí na moil chun fás gnó a chumasú i ngach gteic Mhaigh Eo (Béal an Mhuirthead, Eachléim, Corrán Buí agus Acaill), lena n-áirítear gteics a fhorbairt i nGaoth Sáile agus i dTuar Mhic Éadaigh, mar aon le mol neamhspleách i mBéal Deirg. Chomh maith leis sin, cuirfidh daltaí Choláiste Bhrendán Naofa a bhfíseán bolscaireachta 'Tuige Iorras' i láthair a dhíreoidh ar chianoibrithe a mhealladh go dtí an ceantar, ina dhiaidh sin beidh seisiún eolais ar an gclár ‘New Frontiers’ do Start Ups (lena n-áirítear samplaí de ghnólachtaí nua thionscanta áitiúla) le Marie Staunton (ATU Caisleán an Bharraigh). Tabharfar cuireadh speisialta do gach cianoibrí i gceantar Iorras bualadh isteach go gteic Bhéal an Mhuirthead le haghaidh tae/caife le líonrú neamhfhoirmiúil a dhéanamh le bainisteoirí gteic eile, gnólachtaí agus cianoibrithe eile ar an lá.

Tá fáilte roimh cách, cláraigh roimhré le orla@udaras.ie 

    **************************************************************************************************

On SHOWCASE Day 2023 the Connected Hubs network will put on display the incredible variety and regional diversity of the national hub network with a focus on promoting why their hub and locality are great places for investment, innovation driven enterprises and remote workers. This open day is taking place in support of the Government’s national campaign promoting Remote Work. 

As part of the work of the Digital AEC programme our hub gteic Bhéal an Mhuirthead are coordinating a Mayo Ghaeltacht Hub Networking SHOWCASE Event highlighting six Connected Hubs and the benefits of moving your business to their locality. 

So if you are:

  • Looking to leverage the trend amongst innovation driven enterprises to facilitate remote work.
  • Looking to save the commute into large urban areas by having a satellite office on your doorstep.
  • A commercial estate agent that is getting increased enquiries from businesses looking to move out to rural locations.
  • A business mentor, company advisor or enterprise development professional.
  • Someone that has moved to the area or working from home and would like to know what services are available in your local hub

If your answer to any of these questions is - Yes - then our SHOWCASE Day Networking Event is for you.

The event will start with a Sales Workshop to enable business growth in all the Mayo gteics (Béal an Mhuirthead, Eachléim, Corrán Buí and Acaill), including developing gteics in Gaoth Sáile and Tuar Mhic Éadaigh, together with an independent hub in Béal Deirg. Additionally students of Coláiste Bhrendán Naofa will present their ‘Why Iorras’ promotional video focusing on attracting remote workers to the area, which will be followed by an information session on the 'New Frontiers' programme for Start Ups (including examples of recent local start ups) by Marie Staunton (ATU Castlebar). A special invite will be made to all remote workers in the Iorras region to drop into gteic Béal an Mhuirthead for a tea/coffee to informally network with other gteic managers, businesses and other remote workers on the day.

Everyone welcome, please register with orla@udaras.ie

Get Directions

Date & Time

Thursday, 27 April 2023
12:30 - 14:00 GMT

Location

Unit 1, Udárás Na Gaeltachta Industrial Estate Béal an Mhuirthead / Belmullet Mayo Ireland F26 P997


More Events:

Community

Office Hours at PorterShed - with JETRO

07 Dec 2023

Office Hours at PorterShed welcomes regular guest mentors, investors, and corporates for 25-minute one-to-one meetings with PorterShed Members & Community.

FREE

Book Now

Training

HOW TO PREPARE AND APPLY FOR ANGEL FUNDING

13 Dec 2023

Mark is the HBAN Lead @ Dogpatch Labs

FREE

Book Now

Training

Strategic Entrepreneur Programme

16 Jan 2024

The Ludgate Hub’s Strategic Entrepreneur Programme aims to foster strategic thinking, testing and planning skills through the latest evidence-based tools.

FREE

Book Now