people

gteic @ Gaoth Dobhair

Based in Doirí Beaga / Gweedore, Donegal. Tel. 0872313504

Contact Us
gteic @ Gaoth Dobhair

About gteic @ Gaoth Dobhair

Tá gteic @ Gaoth Dobhair lonnaithe ar Pháirc Ghnó Ghaoth Dobhair i nGaeltacht Dhún na nGall in iarthuaisceart na hÉireann. Is mol nuálaíochta & digiteach den chineál is nua-aimseartha é, áit ina mbeidh cultúr uathúil na Gaeltachta ag cur cruthaitheachta agus nuálaíochta chun cinn.

Tá gteic @ Gaoth Dobhair ina chuid de gteic Gréasán Digiteach na Gaeltachta agus mar chuid d’éiceachóras digiteach atá ag dul i méid, áit ina mbeidh moil i 31 láthair Ghaeltachta ar fud na tíre nuair a bheidh an togra tugtha chun críche.

Cuireann an mol seo spásanna agus oifigí comhoibre ar fáil chomh maith le seomra boird, seomraí cruinnithe agus áiseanna teileachomhdhála úrscothacha. Tá 25 eagraíocht lonnaithe ann agus is pointe fócasach é do chomhdhálacha agus d’imeachtaí líonraithe sa cheantar. Tá 132 spás oibre sa mhol faoi láthair ach méadóidh sé sin go dtí os cionn 300 i R3 de 2021 nuair a bheidh leibhéal 2 nuafhorbartha ar oscailt. 

Tá comhlachtaí ó earnálacha éagsúla lonnaithe anseo lena n-áirítear teicneolaíochtaí suaiteacha, forbairt bogearraí, r-thráchtáil. dearadh grafach, lóistíocht agus tógáil. Cuireann an mol bunáit ar fáil fosta do chomhlachtaí a chuireann seirbhísí tábhachtacha ar fáil don phobal, lena n-áirítear forbairt pobail, cúram leanaí agus an Ghaeilge.

gteic @ Gaoth Dobhair is located on the Údarás na Gaeltachta business park, Páirc Ghnó Ghaoth Dobhair, in the Donegal Gaeltacht in the northwest of Ireland. It is a state of the art innovation & digital hub where the unique Gaeltacht culture drives creativity and innovation.

gteic @ Gaoth Dobhair is part of the gteic Gréasán Digiteach na Gaeltachta (Gaeltacht Digital Network), a growing digital ecosystem which will see hubs in 31 Gaeltacht locations countrywide when complete.

This hub provides coworking spaces and offices as well as a boardroom, meeting rooms and state of the art teleconferencing facilities. It is home to 25 companies and is a focal point for conferences and networking events in the area. The hub has a current capacity of 132 workspaces but this will expand to over 300 in Q3 of 2021 when the newly developed level 2 will open.

Companies from a variety of sectors are located here including disruptive technologies, software development, e-commerce. graphic design, logistics and construction. The hub also provides a base for companies providing important services to the community including community development, childcare and the Irish language.

gteic @ Gaoth Dobhair Desks & Membership Plans

Hot Desk

€18.45 Per Day

Hot Desk
BOOK NOW

Meeting Rooms at gteic @ Gaoth Dobhair

Meeting Room 1

Price Per 30 minutes: €50.00

Opening Hours: 09:00 - 17:00

Room Capacity: 20

Available Booking Days: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Sunday, Saturday

The Board Room seats up to 20 and has teleconferencing facilities. The hub also has a range of smaller meeting booths available to users.

Facilities at gteic @ Gaoth Dobhair

  Workspace
  • 24/7 Access
  • Opening Hours (weekdays 9-5:30)
  • High-Speed Broadband
  • Lockable Desk Locker
  • Dedicated Desks
  • Flexible Desks
  • Standing Desks
  • Dedicated Office Space
  • Light & Heating
  • Air Conditioning
  • Keypad Access
  • Fob Access
  Building
  • Bike Storage / Rack
  • Disabled Facilities
  • Nearby Airport
  • Nearby Fitness Center
  Facilities
  • Meeting Rooms
  • Conference Room
  • Phone Booths
  • Lounge / Break-out Area
  • Kitchen Facility
  • Showers
  • Free Parking
  • Event Space
  • Video Conferencing
  • Mail Handling Service
  • Onsite Staff
  Catering
  • Free Coffee
  • Free Drinking Water
  • Shared Kitchen
  Other Services
  • Admin Services
  • Community Events
  • Professional & Social Events
  Health And Safety
  • Daily Cleaning

Get in touch

Speak to Mícheál O Duibhir

Phone: 0872313504

 • gteic @ Gaoth Dobhair

  Páirc Ghnó Ghaoth Dobhair, Bothair An Screabán
  Doirí Beaga / Gweedore, F92 PT38
  Donegal, Ireland

  Opening Hours:

  Monday - 9am - 5pm

  Tuesday - 9am - 5pm

  Wednesday - 9am - 5pm

  Thursday - 9am - 5pm

  Friday - 9am - 5pm

  Saturday - Closed

  Sunday - Closed